Louis Hasselmann Judo Toernooi 2020

Op zondag 2 februari organiseren wij weer ons Louis Hasselmann Judo Toernooi. Dit is een toernooi voor jongens en meisjes -18 jaar. Voor dit toernooi worden alle sportscholen/verenigingen van district Limburg uitgenodigd. Dit toernooi is bekend gemaakt onder het nummer JBN2020-0105.

Locatie

Burgemeester Hannen Hal
Kapittelstraat 3
6095 BA Baexem

Indeling en gewichtsklassen

J1 – jongens geboren 2014 en 2013 -18 -21 -24 -27 -30 -34 -38 kg
J2 – jongens geboren 2012 en 2011 -21 -24 -27 -30 -34 -38 -42 kg
J3 – jongens geboren 2010 en 2009 -24 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50 kg
H1 – heren geboren 2008, 2007 en 2006 -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 kg
H2 – heren geboren 2005, 2004 en 2003 -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90 kg
M1 – meisjes geboren 2014 en 2013 -18 -20 -22 -25 -28 -32 -36 kg
M2 – meisjes geboren 2012 en 2011 -20 -22 -25 -28 -32 -36 -40 kg
M3 – meisjes geboren 2010 en 2009 -22 -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 +48 kg
D1 – dames geboren 2008, 2007 en 2006 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 kg
D2 – dames geboren 2005, 2004 en 2003 -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70 kg

Aanvang weging en wedstrijden

Aanvang van de wedstrijden is 10.00 uur. Gedurende het toernooi zijn er verschillende weegmomenten en prijsuitreikingen. De weegtijden worden uiterlijk één week voor het toernooi aan de deelnemende sportscholen/verenigingen per e-mail toegestuurd.

Aantal deelnemers

Maximaal 300; volgorde van aanmelding is bepalend voor de inschrijving. Tevens behouden wij ons het recht voor om gewichtsklassen samen te voegen indien er sprake is van onder-bezetting óf te annuleren indien samenvoeging niet verantwoord is. Uitgangspunt is om zo veel als mogelijk judoka mee te kunnen laten doen aan ons toernooi. De veiligheid van de judoka staat hierbij echter altijd centraal.

Inschrijving en inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor de klassen J1, J2, J3, M1, M2 en M3 bedraagt € 8,00 per judoka en voor de klassen H1, H2, D1 en D2 € 10,00 per judoka, gelijktijdig te voldoen met de inschrijving op rekeningnr. NL61 RABO 0104003812 t.n.v. Judo Club Baexem o.v.v. TOERNOOI 2020 met vermelding van de naam van de sportschool/vereniging. Inschrijvingen uitsluitend via het volledig ingevulde inschrijfformulier uiterlijk zondag 19 januari 2020 per e-mail aan : toernooi2020@judoclubbaexem.nl.

Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van de betaling.

Voorwaarden

Alle judoka’s dienen lid te zijn van de Judo Bond Nederland en dienen op verzoek een geldig JBN-paspoort mét geldig betalingsbewijs te kunnen overleggen.

Wijzigingen

Tot de uiterste inschrijfdatum kunnen per e-mail wijzigingen worden doorgegeven. Wijzigingen na deze datum alsmede op de wedstrijddag zelf kunnen helaas niet worden geaccepteerd.

Wedstrijdsysteem en reglement

De groepen J1, J2, J3, M1, M2 en M3 draaien halve competitie met een wedstrijdduur van 2 minuten volgens het JBN-jeugdreglement.

De groepen H1 en D1 draaien afvalsysteem met herkansing met een wedstrijdduur van 3 minuten volgens het IJF-reglement.

De groepen H2 en D2 draaien afvalsysteem met herkansing met een wedstrijdduur van 4 minuten volgens het IJF-reglement.

Bij 5 of minder deelnemers draaien deze klassen eveneens halve competitie.

Prijzen

Voor alle klassen is er een 1e, 2e en 3e prijs beschikbaar. Tevens ontvangen alle deelnemers een herinnering. Voor de club/vereniging met de meeste prijzen is er tevens een wisseltrofee beschikbaar.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Met het inschrijven voor dit toernooi gaan deelnemers akkoord dat er foto’s en beeldmateriaal gedeeld (kunnen) worden op social media e.d.

Organisatie

De organisatie is in handen van Judo Club Baexem. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade geleden tijdens het toernooi.

Bestuur, trainers en leden van Judo Club Baexem,

verwelkomen jullie graag op 2 februari 2020 en wensen iedereen een sportief toernooi toe.